Normal deriden sağlam renk hücresi nakli (Greftleme, Melanosit kültür yöntemleri, Re-Cell ve diğerleri)

Vitiligonun tedavisinde en çok araştırılan alanlardan biridir. Normal deri alanından vitiligolu alana renk hücresi transferi sadece belli bazı merkezlerde ve belli bir grup hastada yapılabilir. Bu tedavinin uygulanabileceği hastalar sıklıkla el ve ayaklarında vitiligosu olan diğer tedavilere dirençli hastalardır. Hastada bu yöntemin uygulanabilmesi için vitiligo birkaç senedir pasif olmalı yani tekrarlamamış olmalıdır.
Özellikle Hindistan’da Vitiligo hastalığında bu konuda yoğun araştırmalar yapılmıştır. El ve ayakta yerleşen vitiligoda bu tedavilerle iyi sonuçlar alınmıştır.